Bohaterowie

Główni

Anella Tealla:

 

 Wiek: 19 lat
Pochodzenie: Oleann, Elenea
Rodzaj magii: Magia Zewnętrzna - Manipulująca
Funkcja w Oreall: bibliotekarka
Inne: główna bohaterka

Evas Zairen:

 Wiek: 20 lat
Pochodzenie: Tekland/Ethea
Rodzaj magii: Magia Zewnętrzna - Manipulująca
Funkcja w Oreall: obrońca
Inne: anomalia magiczna

Gillen:


Wiek: ? (wygląda na ok. 20 lat) 
 Pochodzenie: ? (prawdopodobnie Tekland)
Rodzaj magii: ?
Funkcja w Oreall: strażnik bramy
Inne: nie pamięta swojej przeszłości; nie może używać magii

Ean:


Wiek: ? (wygląda na około 35 lat)
Pochodzenie: prawdopodobnie Osnea
Rodzaj magii: Magia Wewnętrzna - Umysłowa
Funkcja w Oreall: przywódca
Inne: Partner Steena

Ellain Feza:

Wiek: około 400 lat (wygląda na ponad 30 lat)
Pochodzenie: prawdopodobnie Eggos
Rodzaj magii: ?
Funkcja w Oreall: więzień
Inne: uwięziona w Szarej Wieży; nie może używać magii

Dannel Sveen:


Wiek: 36 lat
Pochodzenie: Sarlan
Rodzaj Magii: Magia Zewnętrzna - Tworząca
Funkcja w Oreall: obrońca (kiedyś)
Inne: przywódca buntowników; anomalia magiczna

Mikkel Nettocal:

 Wiek: 26 lat
Pochodzenie: Sarlan
Rodzaj Magii: Magia Wewnętrzna - Jednostkowa
Funkcja w Oreall: lekarz
Inne: buntownik

Balla Zairen:


Wiek: 18 lat
Pochodzenie: Tekland/Ethea
Rodzaj Magii: Magia Zewnętrzna - Manipulująca
Funkcja w Oreall: -
Inne: buntowniczka

Pozostali:

Steen Illen: 

 

Wiek: około 100 lat, wygląda na około 50
Pochodzenie: Ehailand
Rodzaj magii: Magia Zewnętrzna - Tworząca
Funkcja w Oreall: bibliotekarz
Inne: Partner Eana

Sander Kydra:


Wiek: 26 lat
Pochodzenie: Eggos
Rodzaj Magii: Magia Wewnętrzna - Umysłowa
Funkcja w Oreall: kucharz
Inne: - 

Dealla:


Wiek: 18 lat
Pochodzenie: Ethea
Rodzaj magii: Magia Wewnętrzna - Jednostkowa
Funkcja w Oreall: piekarz
Inne: - 

Stacealla:


Wiek: 19 lat
Pochodzenie: Osnea
Rodzaj magii: Magia Zewnętrzna - Manipulująca
Funkcja w Oreall: opiekunka do dzieci
Inne: wszyscy zdrobniale nazywają ją „Stace”

Ajsia:


Wiek: 49 lat
Pochodzenie: Urshan
Rodzaj magii: Magia Zewnętrzna - Tworząca
Funkcja w Oreall: pracowniczka administracji, obrończyni
Inne: żona Nemaih

Nemaih:

 

Wiek: 43 lata
Pochodzenie: Urshan
Rodzaj magii: Magia Zewnętrzna - Manipulująca
Funkcja w Oreall: właścicielka restauracji
Inne: żona Ajsii

Mirin Lin:


Wiek: 29 lat
Pochodzenie: Ostatnie Wyspy
Rodzaj magii: Magia Zewnętrzna - Tworząca
Funkcja w Oreall: szwaczka
Inne: buntowniczka

Fex:


Wiek: 15 lat
Pochodzenie: Urshan
Rodzaj magii: Magia Wewnętrzna - Jednostkowa
Funkcja w Oreall: gazeciarz/posłaniec
Inne: - 

Luten:


 Wiek: 17 lat
Pochodzenie: Ehailand
Rodzaj magii: Magia Zewnętrzna - Tworząca
Funkcja w Oreall: lekarz (uczeń)
Inne: -

Mavalia:

 Wiek: 29 lat
Pochodzenie: Ehailand
Rodzaj magii: Magia Wewnętrzna - Umysłowa
Funkcja w Oreall: właścicielka sklepu odzieżowego
Inne: zdrobniale „Mav”, siostra bliźniaczka Sonhy

Sonha:


Wiek: 29 lat
Pochodzenie: Ehailand
Rodzaj magii: Magia Wewnętrzna - Jednostkowa
Funkcja w Oreall: pracowniczka administracji
Inne: siostra bliźniaczka Mavalii

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Każdy komentarz to dodatkowa motywacja do pisania zatem, jeśli czytasz - skomentuj. Choćby i jednym zdaniem.

Nomida zaczarowane-szablony